صنعت مکانیک

تراشکار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تراشکار حرفه
 • 648 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 722320410150001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
دریل کار و اره کار *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دریل کار و اره کار * حرفه
 • 66 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-33/51/1/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی سطوح پیشرفته باcatia

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی سطوح پیشرفته باcatia حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410010041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی و مدلسازی با Auto Cad

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی و مدلسازی با Auto Cad حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410100161 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
طراحی و مدلسازی با Inventor

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی و مدلسازی با Inventor حرفه
 • 33 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410100151 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
فرزکار CNC درجه 2 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فرزکار CNC درجه 2 * حرفه
 • 280 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 33/86/2/3 - 8 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
فرزکار درجه 2 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فرزکار درجه 2 * حرفه
 • 688 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 34/32/2/3 - 8 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
ترسیم و شبیه-سازی مدل -های سه - بعدی مکانیکی با نرم- افزار top solid

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ترسیم و شبیه-سازی مدل -های سه - بعدی مکانیکی با نرم- افزار top solid حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410110011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی با نرم افزارSolidWorks

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی با نرم افزارSolidWorks حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410100131 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی سطوح و قالب سازي اولیه با SolidWorks

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی سطوح و قالب سازي اولیه با SolidWorks حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410100111 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی و مدلسازي پیشرفته باSolidWorks

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی و مدلسازي پیشرفته باSolidWorks حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410100181 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کار با نرم افزار ADAMS

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار با نرم افزار ADAMS حرفه
 • 165 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410100041 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی سطوح پیچیده و سطوح آزاد با نرم افزارCATIA

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی سطوح پیچیده و سطوح آزاد با نرم افزارCATIA حرفه
 • 115 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 311830410010021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
ماشین کاري توسط نرم افزارPOWERMILL

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ماشین کاري توسط نرم افزارPOWERMILL حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 722320410180021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
نقشه کش صنعتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقشه کش صنعتی حرفه
 • 912 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 311830410040002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA * حرفه
 • 330 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 0-32/14/2/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
برنامه نویسCNCدرجه2*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویسCNCدرجه2* حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 0-84/52/2/2 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تراشکارCNC

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تراشکارCNC حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 722320410130001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تراشکارCNC درجه 2*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تراشکارCNC درجه 2* حرفه
 • 260 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-33/84/2/3 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیر و نگهداري- نصب و راه اندازي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر و نگهداري- نصب و راه اندازي حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311530410030021 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
آنالیز سازه ها و سیالات با نرم افزارAdina system

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آنالیز سازه ها و سیالات با نرم افزارAdina system حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214440410000021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ابزار تیز کن ( صنایع ) *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ابزار تیز کن ( صنایع ) * حرفه
 • 165 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-35/39/1/3 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
برنامه نویسیCNC

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویسیCNC حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 722320410130011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تحلیل با نرم افزارCATIAADVANCE

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تحلیل با نرم افزارCATIAADVANCE حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410010011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تحلیل مکانیکی با نرم افزارABAQUS

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تحلیل مکانیکی با نرم افزارABAQUS حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410100011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تراشکار درجه 2*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تراشکار درجه 2* حرفه
 • 640 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-34/22/2/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ترسیم و شبیه سازي مدل هاي سه بعدي مکانیکی با نرم افزارVari cad

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ترسیم و شبیه سازي مدل هاي سه بعدي مکانیکی با نرم افزارVari cad حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410110051 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تولید مسیر ابزار بهینه با نرم افزارMachining Strategist

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید مسیر ابزار بهینه با نرم افزارMachining Strategist حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214440410000041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ساخت قطعات فلزي و ماشین کاري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت قطعات فلزي و ماشین کاري حرفه
 • 76 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311530410010031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراح و مدل ساز با نرم افزارRhino

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح و مدل ساز با نرم افزارRhino حرفه
 • 210 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410120001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی - و حل - مسائل مکانیکی با استفاده از سیمولینک نرم - افزار MATLAB

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی - و حل - مسائل مکانیکی با استفاده از سیمولینک نرم - افزار MATLAB حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410100021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی و تحلیل مدل ها به روش اجزاء محدود به وسیلهANSYS

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی و تحلیل مدل ها به روش اجزاء محدود به وسیلهANSYS حرفه
 • 27 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214440410000011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی و تحلیل مکانیزم ها با نرم افزار SolidWorks

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی و تحلیل مکانیزم ها با نرم افزار SolidWorks حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410100141 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کار با نرم افزار CATIA

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار با نرم افزار CATIA حرفه
 • 92 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410110041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کار با نرم افزار MASTER CAM

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار با نرم افزار MASTER CAM حرفه
 • 48 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410100101 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کار با نرم افزارSOLIDWORKS

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار با نرم افزارSOLIDWORKS حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410110031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاربرMechanical Desktop درجه 2 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربرMechanical Desktop درجه 2 * حرفه
 • 220 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 0-32/13/2/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کارشناس مهندسی معکوس قطعات صنعتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارشناس مهندسی معکوس قطعات صنعتی حرفه
 • 240 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311530410010001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ماشین کاري پیشرفته در محیطcatia

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ماشین کاري پیشرفته در محیطcatia حرفه
 • 23 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410010061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مکانیک صنایع درجه 2 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مکانیک صنایع درجه 2 * حرفه
 • 720 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-41/11/2/3 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقشه خوانی صنعتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقشه خوانی صنعتی حرفه
 • 144 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410040011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقشه کش صنعتی با نرم افزار Autodesk Inventor

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقشه کش صنعتی با نرم افزار Autodesk Inventor حرفه
 • 348 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410090002 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقشه کش صنعتی با نرم افزار SOLIDWORKS

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقشه کش صنعتی با نرم افزار SOLIDWORKS حرفه
 • 270 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410080001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقشه کش و طراح به کمک رایانه *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقشه کش و طراح به کمک رایانه * حرفه
 • 480 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 0-32/97/1/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830410010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقشه کشی صنعتی درجه 2 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقشه کشی صنعتی درجه 2 * حرفه
 • 811 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 0-32/12/2/3 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نمونه سازي سریع با روش پرینت سه بعدي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نمونه سازي سریع با روش پرینت سه بعدي حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311530410010011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای