صنعت تاسیسات

ممیزی انرژی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ممیزی انرژی حرفه
 • 106 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311530090070011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
امدادگر گاز شهری و روستایی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • امدادگر گاز شهری و روستایی حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620090070002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
پکیج شوفاژ دیواري ( پکیج حرارتی ) سطح 2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پکیج شوفاژ دیواري ( پکیج حرارتی ) سطح 2 حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311530090000021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار ابگرمکن دیواري ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار ابگرمکن دیواري ( کار و دانش ) حرفه
 • 240 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-71/13/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي * حرفه
 • 372 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-71/12/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار کولر ابی ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار کولر ابی ( کار و دانش ) حرفه
 • 210 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-41/80/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
جوشکاري و لوله کشی گاز اماکن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جوشکاري و لوله کشی گاز اماکن حرفه
 • 290 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620090020031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سرویس و نگهداري و تعمیر پکیج شوفاژ دیواري گازي ( ویژه شرکت ایران رادیاتور )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرویس و نگهداري و تعمیر پکیج شوفاژ دیواري گازي ( ویژه شرکت ایران رادیاتور ) حرفه
 • 49 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620090010011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سرویس، راه اندازی و عیب یابی چیلرهای تراکمی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرویس، راه اندازی و عیب یابی چیلرهای تراکمی حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712720090120021 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1 حرفه
 • 369 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620090100001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
لوله کش،نصاب و تعمیرکار سیستمهاي تبادل حرارت و پکیج شوفاژ گازي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لوله کش،نصاب و تعمیرکار سیستمهاي تبادل حرارت و پکیج شوفاژ گازي حرفه
 • 268 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620090010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
محاسب و مجری سیستمهای تهویه مطبوع (حرارت مرکزی)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • محاسب و مجری سیستمهای تهویه مطبوع (حرارت مرکزی) حرفه
 • 336 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311530090090001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
ناظر اجرای طرح های گازرسانی (عمومی)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ناظر اجرای طرح های گازرسانی (عمومی) حرفه
 • 340 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311530090030001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تعمیرکار چیلر تراکمی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار چیلر تراکمی حرفه
 • 640 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712720090120001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی مکانیکی و تحلیل سیستم هاي Piping با نرم افزار Caesar II

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی مکانیکی و تحلیل سیستم هاي Piping با نرم افزار Caesar II حرفه
 • 60ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214440090000021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
عیب یابی و رفع عیوب کولرهاي گازي سنگین ( ویژه محصولات شرکت سامسونگ )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • عیب یابی و رفع عیوب کولرهاي گازي سنگین ( ویژه محصولات شرکت سامسونگ ) حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712720090100021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کار با سامانه کنترل هوشمند تاسیسات خانگی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار با سامانه کنترل هوشمند تاسیسات خانگی حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7127009001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کاربري کولر گازي اسپیلت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربري کولر گازي اسپیلت حرفه
 • 19 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7127009002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارور FLUENT

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور FLUENT حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311530090000081 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارور تاسیسات برودتی و گرمایی ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور تاسیسات برودتی و گرمایی ( کار و دانش ) حرفه
 • 128 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-71/19/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کولر گازي اسپیلت سطح2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کولر گازي اسپیلت سطح2 حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712720090100041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 1 ( صنعت ساختمان )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 1 ( صنعت ساختمان ) حرفه
 • 116 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620090060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
لوله کش لوله هاي پلیمري( تلفیقی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لوله کش لوله هاي پلیمري( تلفیقی ) حرفه
 • 140 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620090130001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي آب گرم درجه2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي آب گرم درجه2 حرفه
 • 720 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620090040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي اب گرم درجه 2 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي اب گرم درجه 2 * حرفه
 • 720 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-71/14/2/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی درجه 2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی درجه 2 حرفه
 • 496 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620090080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی درجه 2 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی درجه 2 * حرفه
 • 496 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-71/08/2/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1 * حرفه
 • 369 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-71/06/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
لوله کشی لوله هاي پلی اتیلن تک لایه PEX

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لوله کشی لوله هاي پلی اتیلن تک لایه PEX حرفه
 • 28 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620090110041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصاب و تعمیرکار آبگرمکن خورشیدي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصاب و تعمیرکار آبگرمکن خورشیدي حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712720090170001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصاب و سرویسکار دستگاه هاي سختی گیر و تصفیه آب خانگی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصاب و سرویسکار دستگاه هاي سختی گیر و تصفیه آب خانگی حرفه
 • 105 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620040160001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصب و راه اندازي سیستمهاي تهویه مطبوع اسپلیت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب و راه اندازي سیستمهاي تهویه مطبوع اسپلیت حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712720090100051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار پمپ و شیر *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار پمپ و شیر * حرفه
 • 720 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-41/97/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار دستگاه هاي سرد کننده خانگی و تجاري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار دستگاه هاي سرد کننده خانگی و تجاري حرفه
 • 450 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712720090200001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی و محاسبه تهویه مطبوع با نرم افزار carrier hap

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی و محاسبه تهویه مطبوع با نرم افزار carrier hap حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311530090050011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کولر گازي اسپیلت سطح 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کولر گازي اسپیلت سطح 1 حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712720090100031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
لوله کش سیستم کف گرمایی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لوله کش سیستم کف گرمایی حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620090120001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي درجه 1 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي درجه 1 * حرفه
 • 400 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-71/14/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی و برودتی درجه 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی و برودتی درجه 1 حرفه
 • 512 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620090090001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی و برودتی درجه 1 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی و برودتی درجه 1 * حرفه
 • 512 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-71/08/1/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2 * حرفه
 • 500 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-71/06/2/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
لوله کشی لوله هاي پلیمري تلفیقی ( چند لایه )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لوله کشی لوله هاي پلیمري تلفیقی ( چند لایه ) حرفه
 • 32 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620090130011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصب و راه اندازي پکیج شوفاژ دیواري گازي ( ویژه شرکت ایران رادیاتور )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب و راه اندازي پکیج شوفاژ دیواري گازي ( ویژه شرکت ایران رادیاتور ) حرفه
 • 48 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620090010021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پکیج شوفاژ دیواري ( پکیج حرارتی ) سطح 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پکیج شوفاژ دیواري ( پکیج حرارتی ) سطح 1 حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311530090000011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار مشعل گازي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار مشعل گازي حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723320090020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار مشعل گازي *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار مشعل گازي * حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-69/30/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی حرفه
 • 210 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712720090080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
راه انداز پمپ هاي صنعتی( کمرچاهی ‘سرچاهی ‘شناور )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راه انداز پمپ هاي صنعتی( کمرچاهی ‘سرچاهی ‘شناور ) حرفه
 • 160 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723320090060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
لوله کش و نصاب تاسیسات آب رسانی ساختمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لوله کش و نصاب تاسیسات آب رسانی ساختمان حرفه
 • 581 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620090190001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي درجه 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي درجه 1 حرفه
 • 400 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620090310001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
لوله کشی فاضلاب نصب فشاري ( PUSH FIT )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لوله کشی فاضلاب نصب فشاري ( PUSH FIT ) حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620090000031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصاب پمپ هاي صنعتی( کمرچاهی ‘سرچاهی ‘شناور )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصاب پمپ هاي صنعتی( کمرچاهی ‘سرچاهی ‘شناور ) حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723320090030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصاب و تعمیر کار مشعل هاي تک فاز یک مرحله اي ( گازي ‘ گازوئیلی وگازي -گازوئیلی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصاب و تعمیر کار مشعل هاي تک فاز یک مرحله اي ( گازي ‘ گازوئیلی وگازي -گازوئیلی ) حرفه
 • 160 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723320090080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصاب و تعمیرکار سردخانه فریونی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصاب و تعمیرکار سردخانه فریونی حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712720090090001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصاب وتعمیرکار پله برقی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصاب وتعمیرکار پله برقی حرفه
 • 270 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220090010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصاب وتعمیرکار کولرهاي گازي پنجره اي واسپیلت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصاب وتعمیرکار کولرهاي گازي پنجره اي واسپیلت حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712720090100001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصب، راه اندازي و تعمیر پکیج شوفاژ گازي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب، راه اندازي و تعمیر پکیج شوفاژ گازي حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620090010031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311530090000091 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
انجام اتصالات لوله هاي پلی اتیلن تک لایه Pex

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • انجام اتصالات لوله هاي پلی اتیلن تک لایه Pex حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7126009002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیر کار آبگرمکن دیواري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر کار آبگرمکن دیواري حرفه
 • 190 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712720090070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار چیلر تراکمی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار چیلر تراکمی * حرفه
 • 640 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-69/80/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار چیلر جذبی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار چیلر جذبی حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712720090110001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
عیب یابی و رفع عیوب وسایل گاز سوز خانگی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • عیب یابی و رفع عیوب وسایل گاز سوز خانگی حرفه
 • 36 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712720090080031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
محاسب تهویه مطبوع با نرم افزار Carrier

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • محاسب تهویه مطبوع با نرم افزار Carrier حرفه
 • 215 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311530090050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نقشه خوانی مدارات فرمان و قدرت در تأسیسات مکانیکی ساختمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقشه خوانی مدارات فرمان و قدرت در تأسیسات مکانیکی ساختمان حرفه
 • 36 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620090030021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای